Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po obniżonej cenie:  

DOM w Sząbruku o pow. uż. 125,76 m2 plus garaż 21,63 m2 – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Sząbruku gmina Gietrzwałd ul. Hermana działka nr 75/127 o pow. 0,1335 ha zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym, księga wieczysta OL1O/00190214/4, wraz z udziałami w działkach stanowiącymi drogi wewnętrzne opisane w księgach wieczystych OL1O/00190217/5, OL1O/00175675/2, OL1O/00172684/7 za cenę wywoławczą poniżej  wartości według oszacowania tj. za 566.000 zł. 

 Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka. 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 02.07.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Dom w Sząbruku”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 04.07.2024r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Wskazanie nieruchomości i proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3, tel. 89 527-07-15.

Dom w Sząbruku - opis i zdjęcia - zobacz