Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż za 2/3 wartości według oszacowania

udział 20/32 w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 2 o pow. wraz z piwnicą  94,5 m2 w miejscowości Stawek 12, obręb Tałty, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie w odległości ok. 750 m od jeziora Mikołajskiego połączonego z jeziorem Śniardwy – księga wieczysta nr OL1M/00027644/2 oraz udział 20/32 w nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,0314 ha, działka nr 426/50 o pow. 30 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym oraz działka 426/43 o pow. 284 m2 stanowiąca ogródek – księga wieczysta OL1M/00027750/8 za ceną wywoławczą stanowiącą 1/4 wartości według oszacowania tj. za 24.750 zł.

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość Stawek”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 21.12.2023r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości i proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

ZOBACZ OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI