Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 

prawo własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 13 o pow. 39,05 m² w Pamry 3, obręb 0017 Talki, gmina Wydminy, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie – księga wieczysta OL1G/00023272/9 wraz z udziałem 1/15 w prawie własności działki nr 6/42 o pow. 18m2 (obr. 0017 Talki) zabudowanej boksem gospodarczym (do wspólnego użytkowania dla 15 użytkowników) – księga wieczysta OL1G/00023194/8; oraz prawo własności działki nr 6/43 o pow. 17m2  (obr. 0017 Talki) zabudowanej garażem oraz niezabudowanej działki nr 14/32 o pow. 462 m2 (obr. 0017 Talki) – działka ogrodnicza – księga wieczysta OL1G/00023273/6. Nieruchomość lokalowa położona jest ok. 250 m od brzegu jeziora Pamer połączonego z jeziorem Pamerek za kwotę wywoławczą stanowiącą ¾ wartości według oszacowania tj. za cenę 75.375 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość w Pamrach”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 21.12.2023r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości i proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Zobacz opis i zdjęcia nieruchomości w Pamrach